Mentorid

VEPA programmiga liitunud õpetaja osaleb koolitustel ja saab endale metoodika rakendamiseks vajalikud materjalid. Lisaks toetab õpetajat ühe õppeaasta vältel VEPA kasutusele võtmise ajal ka mentor.

Miks on mentor oluline? Mentor aitab õpetajal koolitusel omandatu oma igapäevatööga siduda. Mentor on kaaslane ja tugiisik metoodika kasutuse esimesel aastal. Mentor ja õpetaja leiavad ühiselt sobivaima viisi metoodika lõimimiseks ainetundidesse ja muudesse klassi tegevustesse nii, et see toetaks õpetajat ja õppimist parimal viisil.

Metoodika kasutusele võtmine klassi tegevustes eeldab koostööd, kus õpetaja ja mentor leiavad ühiselt just õpilasi ja õpetajat enim positiivselt mõjutavaid lahendusi. Mentor on metoodikat rakendava õpetaja jaoks oluline tugiisik ja hinnangutevaba kaasteeline, kelle poole õpetaja võib alati pöörduda. Põhjalikud teadmised metoodika teoreetilisest taustast ja elementide tõenduspõhisusest aitavad mentoril õpetajat sisuliselt nõustada ja suunata. Sisuline juhendamine ja õpetaja suunamine on väga olulised tagamaks metoodika kasutamise kvaliteet ja positiivsed tulemused.

Maakond Mentor 
Harju maakond Anita Baumbach Külle Kadarik Triin Ulla
Kärt Kase Annaliis Tiidus Liina Lepik
Merit Lilleleht Anne-Ly Lutter
Hiiu maakond Kai-Liis Gramakovski
Ida-Viru maakond Tatjana Sile Ene Kruzman
Jõgeva maakond Aive Jõessar
Järva maakond Karit Koller Reet Laur Kristel Laur
Lääne maakond Maia Tohver Ain Peil
Lääne-Viru maakond Marje Kuslap Kadi Saar
Põlva maakond
Pärnu maakond Pille Õis Heli Liiv
Rapla maakond
Saare maakond Katri Hoogand
Tartu maakond Anti Einpaul Marin Vomm Annika Labent
Viljandi maakond Kertu Reinsalu Kersti Puusild
Valga maakond Liina Lokko Katre-Liis Treufeldt
Võru maakond Minni Aia